Σαμόλης-πολυκυστικές ωοθήκες

Πολυκυστικές ωοθήκες καλούνται εκείνες οι ωοθήκες που περιέχουν πολλές μικρές κύστες. Το μέγεθος των κύστεων δεν ξεπερνά τα 8 χιλιοστά και συνήθως εντοπίζονται στο κάτω μέρος της επιφάνειας της ωοθήκης.