Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Γυναίκα… μια λέξη, ένα σύμβολο