θηλασμός και νεογνό

Ο θηλασμός λειτουργεί προστατευτικά για την καρδιά των πρόωρα νεογνών