κλιμακτήριος

Η κλιμακτήριος είναι ένα φυσιολογικό στάδιο στη ζωή της γυναίκας.