Πλήρης προληπτικός έλεγχος γυναικών

Η γυναίκα θα πρέπει να κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κάποιους προληπτικούς ελέγχους