Οι παθήσεις μαστού χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Η εξέταση του μαστού από μία γυναίκα ή τον γιατρό της μπορεί να φανερώσει την ύπαρξη ενός εξογκώματος στο στήθος της. Τα περισσότερα από αυτά τα εξογκώματα είναι καλοήθη και όχι καρκίνος.  Η εξακρίβωση για το αν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη πάθηση γίνεται πάντα από το γιατρό,  ο οποίος καθοδηγεί σωστά τη γυναίκα, στις εξετάσεις που πρέπει να κάνει και προτείνει τη θεραπεία που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν και να μη μετατραπούν σε κακοήθη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το vdeo.