Οι κολπίτιδες αποτελούν ένα συχνό γυναικείο πρόβλημα. Βέβαια για να αντιληφθεί μια γυναίκα αν έχει κάποια μορφή κολπίτιδας πρέπει να γνωρίζει πρώτα πως είναι ο υγιής κόλπος.

Παρακολουθήστε το video για περισσότερες πληροφορίες.