Τα ινομυώματα (μυώματα ή λειομυώματα) είναι σφαιρικοί καλοήθεις όγκοι που εμφανίζονται στο τοίχωμα της μήτρας. Εμφανίζονται σε γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, συνήθως μεταξύ 25 και 45 ετών. Το μέγεθός τους ξεκινά από 1 εκατοστό και ορισμένες φορές φτάνει τα 15. Οι πιθανότητες να εξελιχθούν σε κακοήθη είναι ελάχιστες μιας και αφορά μόνο το 2% των ινομυωμάτων.

Τα περισσότερα ινομυώματα ανακαλύπτονται κατά τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο, ή με ψηλάφηση της κοιλιάς. Ο γυναικολόγος θα συστήσει διακολπικό υπερηχογράφημα μήτρας-ωοθηκών ή/και μαγνητική τομογραφία, ώστε να καθοριστεί το μέγεθος, ο αριθμός και η θέση των ινομυωμάτων.

Η θεραπευτική τους αντιμετώπιση εξαρτάται από τα συμπτώματα και το μέγεθός τους, καθώς και από την ηλικία της γυναίκας. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Η συντηρητική αντιμετώπιση των ινομυωμάτων, εφόσον ο γιατρός αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την αφαίρεσή τους, περιλαμβάνει την κατά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση της γυναίκας.

Στις περιπτώσεις που το μέγεθος των ινομυωμάτων είναι πάνω από 5 εκατοστά, θα πρέπει να ακολουθήσει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση τους. Εκτός από το μέγεθός τους, σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η θέση στην οποία εντοπίζονται. Αν βρίσκονται σε σημείο που δημιουργεί πρόβλημα σε γειτονικά όργανα λόγω πίεσης ή προκαλούν αιμορραγία ή υπογονιμότητα, θα πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρεθούν.

Στη εποχή μας χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι για την αφαίρεση των ινομυωμάτων:

Υστεροσκόπηση

Σε περίπτωση που τα ινομυώματα εντοπίζονται στο ενδομήτριο, τότε η αφαίρεση τους γίνεται με το υστεροσκοπίο. Πρόκειται για ένα μικροχειρουργικό τηλεσκόπιο που δίνει στον γιατρό την δυνατότητα να προσεγγίσει με προσοχή την περιοχή της επέμβασης, μέσω του κόλπου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι τομές και οι τραυματισμοί. Η επέμβαση αυτή είναι ελάχιστα παρεμβατική και δεν απαιτεί γενική αναισθησία. Η διάρκεια της δεν ξεπερνά τα λίγα λεπτά και η γυναίκα μπορεί άμεσα να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητές της.

Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων της μήτρας επιλέγεται σε περιπτώσεις που αφορούν κυρίως τα υπορρογόνια και ενδοτοιχωματικά ινομυώματα. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται μικρές τομές (2 χιλιοστών) στην περιοχή της κοιλιάς. Μέσω αυτών περνά ένα λεπτό και μακρύ τηλεσκόπιο, το οποίο φτάνει στη μήτρα, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία τομής στα τοιχώματα της κοιλιάς.