Τι είναι και τι περιέχει το HPV εμβόλιο στη σύνθεσή του

Το HPV εμβόλιο δεν εμπεριέχει τον ίδιο τον ιό ή τμήμα του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μολύνει τον οργανισμό. Είναι μη λοιμογόνο, ανασυνδυασμένο και περιέχει μία πρωτεΐνη του ιού που παράγεται με τεχνητό τρόπο στο εργαστήριο. Η πρωτεΐνη αυτή μιμείται τη φυσική λοίμωξη και παράγει αντισώματα στον οργανισμό χωρίς να τον μολύνει. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο προφυλακτικά εμβόλια για την πρόληψη της μόλυνσης από τον ιό HPV.

 

Πως χορηγείται το HPV εμβόλιο

Τα δύο διαθέσιμα εμβόλια χορηγούνται σε τρεις δόσεις στους μήνες 0, 1 (ή 2) και 6 με ενδομυϊκές ενέσεις. Τα σχήματα αυτά επιδέχονται διαφοροποίησης και μπορούν να ακολουθηθούν εναλλακτικά σχήματα. Κρίνεται πάντως σκόπιμο και οι 3 δόσεις του εμβολίου να χορηγούνται εντός ενός έτους.

  

Γιατί να εμβολιασθώ με το HPV εμβόλιο

Το HPV εμβόλιο αποτελεί σήμερα το μοναδικό μέσο πρωτογενούς πρόληψης, καθώς η λοίμωξη από τον ιό που προκαλεί τον καρκίνο δεν μπορεί να προληφθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Υπάρχουν καιάλλοι HPV τύποι υψηλού κινδύνου για εκδήλωση προκαρκινικών βλαβών ή καρκίνου οι οποίοι δεν εμπεριέχονται στα δύο αυτά εμβόλια. Γίνεται λοιπόν προφανές γιατί παρά τον εμβολιασμό, δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται ο ετήσιος κυτταρολογικός έλεγχος με την δοκιμασία κατά Παπανικολάου. Ο HPV εμβολιασμός αποτελεί σε όλο τον κόσμο τη σύγχρονη ιατρική πρακτική της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

 

Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για να εμβολιασθώ. Απαιτείται κάποια εξέταση πριν τον εμβολιασμό;

Δεν απαιτείται καμία εξέταση πριν τον εμβολιασμό. Όλα τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες από 12 έως 26 ετών μπορούν να εμβολιασθούν με το HPV εμβόλιο. Το ηλικιακό αυτό υποσύνολο έχει καθορισθεί βάση επιδημιολογικών και οικονομοτεχνικών μελετών. Ο εμβολιασμός πρέπει ιδανικά να εκτελείται προ της ενάρξεως της σεξουαλικής δραστηριότητας των εφήβων γυναικών, ενώ δεν αποτελεί αντένδειξη η εκτέλεσή του σε γυναίκες μεγαλύτερες των 26 ετών.

 

Από τι προστατεύομαι με τον εμβολιασμό

Τα προφυλακτικά εμβόλια προστατεύουν τον οργανισμό από τις προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας και από τον ίδιο τον καρκίνο που οφείλονται στους τύπους 16 & 18 του ιού ΗPV. Το διδύναμο εμβόλιο παρέχει επιπλέον προστασία στην πρόληψη του καρκίνου λόγω αποτελεσματικότητας στην πρόληψη βλαβών από τον 3ο, 4ο και 5ο συχνότερο ογκογόνο τύπο του ιού HPV μετά τους 16 & 18, ενώ το τετραδύναμο προστατεύει επιπρόσθετα από τις προκαρκινικές βλάβες του αιδοίου και του κόλπου καθώς και από τα γεννητικά κονδυλώματα.

 

Σε τι βαθμό προστατεύομαι με τον εμβολιασμό

Όλα τα επιστημονικά δεδομένα των κλινικών μελετών δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα και των 2 εμβολίων προσεγγίζει το 100% στην πρόληψη των ογκογόνων τύπων 16 & 18

 

 

Γιατί να εμβολιασθώ αφού εξετάζομαι κάθε χρόνο με την δοκιμασία κατά Παπανικολάου

Η δοκιμασία κατά Παπανικολάου αποτελεί ακόμη και σήμερα τη βασική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση και προστασία έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Όμως η δοκιμασία κατά Παπανικολάου δεν αποτελεί προληπτική εξέταση αλλά διαγνωστική εξέταση. Σκοπός της είναι η έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση των χαμηλόβαθμων ενδοεπιθηλιακών βλαβών δηλαδή των πρώιμων προκαρκινικών βλαβών καθώς και των υψηλόβαθμων ενδοεπιθηλιακών βλαβών προκειμένου να εφαρμοσθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Με την δοκιμασία κατά Παπανικολάου δεν μπορεί να προληφθεί η HPV λοίμωξη αλλά μπορούν να διαγνωσθούν πρώιμα τα αποτελέσματά της.

 

Πόσο σίγουρη είμαι ότι το HPV εμβόλιο είναι ασφαλές και δοκιμασμένο

Τα δεδομένα ασφάλειας των HPV εμβολίων, που διατίθενται σήμερα από τις επίσημες αναφορές των Διεθνών Οργανισμών Υγείας έχουν προκύψει μέσα από την συλλογή και καταγραφή όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών τους. Οι τελευταίες συλλέγονται μέσα από ένα καλά οργανωμένο παγκόσμιο δίκτυο συλλογής πληροφοριών ασφάλειας και αφορά σε όλα τα κράτη στα οποία επίσημα κυκλοφορούν τα HPV εμβόλια.

 

Σε ποια ηλικία πρέπει να εμβολιασθώ

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού όλα τα κορίτσια και νεαρές γυναίκες από 12 έως 26 ετών μπορούν και πρέπει να εμβολιασθούν

 

Πρέπει να εμβολιασθώ πριν ξεκινήσω τις επαφές

Ο εμβολιασμός γίνεται ανεξάρτητα από τη έναρξη ή όχι των επαφών και απευθύνεται σε όλα τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες από 12 έως 26 ετών. Σαφέστατα είναι πλέον αποτελεσματικός ο εμβολιασμός προ της ενάρξεως των σεξουαλικών επαφών.

 

Εάν έχω ξεκινήσει τις επαφές σημαίνει ότι έχω κολλήσει τον ιό και δεν έχω όφελος από τον εμβολιασμό

Έχει υπολογισθεί ότι μέχρι και το 70% των γυναικών που έχουν σεξουαλικές επαφές έρχονται σε επαφή με κάποιο τύπο του ιού HPV. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία (90%) αυτών θα ιαθεί αυτόματα. Η συχνότητα μόλυνσης από τους τύπους ιού που εμπεριέχονται στα εμβόλια είναι σαφώς μικρότερος. Ο εμβολιασμός όλων των γυναικών 12 – 26 ετών θα προσφέρει προστασία από τους τύπους του ιού που περιλαμβάνουν στα εμβόλια.

 

Εάν έχω κολλήσει έναν τύπο HPV από αυτούς που περιέχει το εμβόλιο , πώς προστατεύομαι από το εμβόλιο

Οι κοπέλες που είναι θετικές σε κάποιον από τους τύπους του εμβολίου προστατεύονται από τους υπόλοιπους τύπους που περιέχει το εμβόλιο.

Εάν είχα στο παρελθόν λοίμωξη από τον HPV και σήμερα δεν έχω (λοίμωξη), πώς προστατεύομαι από το εμβόλιο

Η λοίμωξη από τον ιό HPV υποστρέφει εφόσον ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχει όμως πιθανότητα υποτροπής και επανεμφάνισης των συνεπειών της ίδιας HPV λοίμωξης. Ο εμβολιασμός αφήνει μακροχρόνια ανοσία έναντι των χορηγουμένων τύπων ιού και σε ορισμένο βαθμό και ως προς άλλους τύπους ιού.  

Εάν έχω υποβληθεί σε κωνοειδή εκτομή μπορώ να ωφεληθώ από τον εμβολιασμό;

Οι μελέτες έδειξαν ότι οι εμβολιασμένες γυναίκες έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν δευτερογενώς βλάβες μετά από μία κωνοειδή εκτομή σε σχέση με τις μη εμβολιασμένες γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι μια εμβολιασμένη κοπέλα που θα αναπτύξει βλάβη από κάποιον τύπο εκτός των τύπων του εμβολίου και υποβληθεί σε κωνοειδή εκτομή, κινδυνεύει λιγότερο να αναπτύξει νέα βλάβη και να υποβληθεί ξανά σε κωνοειδή εκτομή, σε σχέση με τη γυναίκα που δεν έχει εμβολιασθεί ποτέ στη ζωή της.

 

Είμαι πάνω από 26 ετών, μπορώ να εμβολιασθώ με το HPV εμβόλιο; Θα έχω όφελος;

Μία γυναίκα μπορεί να “κολλήσει” τον ιό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για όσο διάστημα θα είναι σεξουαλικά ενεργή. Η συχνότητα της λοίμωξης είναι μικρότερη στις μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες, αλλά εγκαθιστά μακροχρόνια λοίμωξη και υποστρέφει δυσκολότερα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έγκριση του HPV εμβολίου, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και στις γυναίκες ηλικίας 26 έως 45 ετών.

 

Είναι πιθανό άτομα που εμβολιάσθηκαν με το HPV εμβόλιο να χρειαστούν αναμνηστική δόση

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που διατίθενται μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί η ανάγκη αναμνηστικής δόσης. Τα HPV εμβόλια αναμένεται να παρέχουν μακράς διάρκειας προστασία.

Έκανα το εμβόλιο HPV και έμεινα έγκυος. Κινδυνεύω ;

Δεν υπάρχουν επαρκεί δεδομένα τα οποία να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια χορήγησης των HPV εμβολίων κατά την διάρκεια της κύησης. Τα επιστημονικά στοιχεία από τη χορήγηση του εμβολίου σε γυναίκες οι οποίες έμειναν έγκυες κατά τη διάρκεια της μελέτης δείχνουν ότι δεν αυξάνει τον κίνδυνο αποβολών ή τερατογένεσης. Ωστόσο επειδή ο αριθμός των γυναικών είναι περιορισμένος δεν συστήνεται ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της κύησης. Αν γίνει το εμβόλιο σε έγκυο γυναίκα η οποία δεν γνωρίζει ακόμα την εγκυμοσύνη τότε ο εμβολιασμός συνεχίζεται μετά τον τοκετό και τη γαλουχία και η κύηση προχωράει κανονικά.

 

Μετά τον εμβολιασμό πρέπει να συνεχίσω να ελέγχομαι με δοκιμασία κατά Παπανικολάου;

Ο εμβολιασμός προστατεύει αποτελεσματικά από τα νοσήματα που προκαλούν οι τύποι που περιλαμβάνονται στα εμβόλια.Δεν προστατεύει πλήρως από όλους τους ογκογόνους τύπους, συνεπώς η γυναίκα θα πρέπει να συνεχίζει να εξετάζεται μετά τον εμβολιασμό, όπως ακριβώς έκανε μέχρι σήμερα.

 

Υπάρχει επίσημη θέση της πολιτείας για τον εμβολιασμό ;

Στη χώρα μας ο εμβολιασμός έναντι του HPV έχει ενταχθεί επίσημα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και παρέχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα εμβόλια χορηγούνται δωρεάν σε όλα τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες ηλικίας 12 έως 26 ετών .