Πλήρης προληπτικός έλεγχος γυναικών

Είναι γενική πεποίθηση ότι ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κάποιους προληπτικούς ελέγχους (γνωστούς και ως Check Up), για να ανιχνεύσει εγκαίρως οποιαδήποτε παθολογική διεργασία στον οργανισμό του.

Επικρατεί όμως μια τεράστια σύγχυση σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας τέτοιος έλεγχος, καθώς και με το χρονικό διάστημα στο οποίο είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται.

Αναπαραγωγική ηλικία (με έμμηνο ρύση)

Κάθε 2 χρόνια

* Γενική εξέταση ούρων
* Γενική εξέταση αίματος
* Τ.Κ.Ε.
* Ασβέστιο
* Φώσφορος
* Σάκχαρο
* Ουρία
* Ουρικό οξύ
* χοληστερίνη
* Τριγλυκερίδια
* HDL – LDL
* SGOT – SGPT (τρανσαμινάσες)
* Λευκώματα ολικά – Λευκωματίνη
* Κρεατινίνη
* Αλκαλική φωσφατάση
* Anti HCV
* HbsAg
* HIIV I-II (AIDS)
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Ακτινογραφία θώρακος
* Υπέρηχος Μαστών ή Μαστογραφία, κατά την κρίση του ιατρού
* Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομετρία)
* Καρδιολογική εξέταση
* Παθολογική εξέταση
* Ω.Ρ.Λ. εξέταση
* Οφθαλμολογικός έλεγχος

Κάθε χρόνο

* Pap Test
* Γυναικολογική εξέταση

Μετά την εμμηνόπαυση

Κάθε χρόνο

* Γενική εξέταση ούρων
* Γενική εξέταση αίματος
* Τ.Κ.Ε.
* Ασβέστιο
* Φώσφορος
* Σάκχαρο
* Ουρία
* Ουρικό οξύ
* χοληστερίνη
* Τριγλυκερίδια
* HDL – LDL
* SGOT – SGPT (τρανσαμινάσες)
* Λευκώματα ολικά – Λευκωματίνη
* Κρεατινίνη
* Αλκαλική φωσφατάση
* FSΗ
* Οιστραδιόλη
* HIIV I-II (AIDS)
* Pap Test κάθε χρόνο
* Ηλεκτροκαρδιογράφημα
* Οστική πυκνότητα
* Υπέρηχος Μήτρας Ωοθηκών
* Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομετρία)
* Γυναικολογική εξέταση κάθε χρόνο
* Καρδιολογική εξέταση
* Παθολογική εξέταση
* Ω.Ρ.Λ. εξέταση
* Οφθαλμολογικός έλεγχος
* Ψηλάφηση μαστών κάθε μήνα μόνη σας και από τον ιατρό στο check up

Κάθε 2 χρόνια

* Pap Test
* Γυναικολογική εξέταση
* Έλεγχος οστεοπόρωσης με μέτρηση οστικής πυκνότητας
* Δοκιμασία κοπώσεως
* Triplex καρδιάς
* Καρδιολογική εξέταση
* ΗΚΓ
* Ολική κολονοσκόπηση