Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που δεν κοιμούνται επαρκώς αναφέρουν επίσης μειωμένη σεξουαλική δραστηριότητα και μικρότερη ικανοποίηση, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό έντυπο .
Η έρευνα εστίασε σε στοιχεία που αφορούσαν 93.668 γυναίκες, 50-79 ετών, που είχαν εγγραφεί στη μελέτη Women’s Health Initiative Observational Study. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μικρή διάρκεια του ύπνου (δηλαδή λιγότερες από επτά ώρες κάθε βράδυ) συσχετιζόταν με λιγότερες πιθανότητες σεξουαλικής ικανοποίησης.

Εκ των συμμετεχόντων, το 56% ανέφερε κάποια ή μεγάλη ικανοποίηση από την πρόσφατη σεξουαλική του δραστηριότητα και το 52% ανέφερε σεξουαλική δραστηριότητα εντός του προηγούμενου 12μηνου. Η συχνότητα της αϋπνίας ανερχόταν στο 31%.

Η σχέση της διάρκειας του ύπνου με την ποιότητα της ερωτικής ικανοποίησης συνέχισε να υφίσταται ακόμα και όταν οι ερευνητές συνεκτίμησαν άλλα αίτια της ανεπάρκειας ύπνου, όπως η κατάθλιψη και η χρόνια νόσος.

Βέβαια, ο συσχετισμός ποίκιλε αρκετά ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένες γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανόν να είναι σεξουαλικά ενεργές αν κοιμόντουσαν λιγότερες από επτά ώρες κάθε βράδυ, συγκριτικά με τις νεότερες. Μάλιστα, οι γυναίκες 70 ετών και άνω που κοιμόντουσαν λιγότερες από πέντε ώρες είχαν 30% λιγότερες πιθανότητες να ειναι σεξουαλικά ενεργές από εκείνες που κοιμόντουσαν επτά με οκτώ ώρες κάθε βράδυ.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η συχνότητα των διαταραχών του ύπνου αυξάνεται με την ηλικία. Οι γυναίκες και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης και την έλλειψη ύπνου και των επιπτώσεων τους στην σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την έλλειψη ύπνου και την ερωτική ικανοποίηση, περιλαμβανομένης της ορμονικής θεραπείας, που η συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαίωσε ότι είναι αποτελεσματική κατά την εμμηνόπαυση  στις συμπτωματικές γυναίκες